Checkin :
Checkout :
Adult(s) :
Child :
Discount Code :

Rimtalay Resort

ริมทะเลรีสอร์ตั้งอยุ่บริเวณหาด ตายาย ใช้เวลาเดินทางจากท่าหน้าบ้านเพียง 5 นาที หรือประมาน 800 เมตรเดินทางสะดวก อีกทั้งยังมีสะพานส่วนตัวรับรองความต้องการของแขกผู้เข้าพัก และสามารถทำกิจกรรมที่รีสอร์ทจัดสรรไว้ให้มากมายอีกด้วย

Contact Us

082-7144233

038-434167

@rimtalayresort

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน 8.00 - 19.00 น.


เมื่อท่านได้ทำการจองห้องพักเสร็จสิ้น กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของค่าห้องภายใน 1 วัน แบบจองเป็นหมู่คณะ ภายใน 3 วัน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อพนักงานได้ตามเวลาทำการ

รายละเอียดการโอนเงิน

  • ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
  • สาขา: พัทยากลาง
  • ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
  • เลขบัญชี: 065-8-80861-3
  • ชื่อบัญชี: นาง เนตรนภา เษมศรี